Escriptures de l'habitatge

Premio Expansión

I, finalment, t’assenyalem alguns aspectes que cal tenir en compte per tancar tot el procés.

Checklist

 

Generalitats

L’elecció de la notaria és un dret del comprador.

La data de la firma s’acorda entre el comprador, el venedor i el banc.

En cas d’absència de pacte en contrari, el venedor que aboni l’Ibi podrà repercutir-lo sobre el comprador, en proporció al temps en què cada una de les parts hagi ostentat la titularitat dominical i pel temps que sigui.

La còpia original pots tenir-la en aproximadament un mes després de la signatura de les escriptures.

Normalment, el pagament de quotes és el dia de la signatura del préstec. A Kutxabank tu tries el dia del mes en què pagaràs la quota, i és aconsellable fixar-lo durant els primers dies del mes.

En un escenari de tipus baixos, les amortitzacions anticipades tenen poc efecte. És aconsellable guardar els estalvis per a contingències o imprevistos futurs.

Si el venedor té una hipoteca sobre l’habitatge, la teva entitat bancària s’encarrega de la cancel·lació i resol el deute del venedor amb l’entitat bancària corresponent.

Sol·licita una cita per informar-te'n

És molt fàcil, emplena el següent formulari per sol·licitar més informació o si ho prefereixes acosta't a la teva oficina.

  • Tens clara tota la documentació que signaràs?
  • Coneixes bé tots els terminis?
  • T'ajudem a tancar el procés.
  • Emplena el formulari i un expert de Kutxabank es posarà en contacte amb tu.

Sol·licitar informació